Intensywne prace Zarządu ROD w kuchni świetlicy

Kuchnia przed:

W trakcie prac: