Studenci w naszym ogrodzie

Studenci II – go roku Wydziału Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podsumowali pobyt na ogrodach gnieźnieńskich od 24 czerwca do 1 lipca 2019 roku.

W ogrodzie ROD im. Grodu Lecha zakończono i podsumowano pobyt młodych ludzi na ogrodach gdzie przedstawiono wyniki przeprowadzonych ankiet na temat ogrodów działkowych.

Pani dr Barbara Maćkiewicz pracownik Instytutu Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu jest opiekunem grupy studentów biorących udział w projekcie analiz na temat ogrodów działkowych.

Biorący udział w spotkaniu działkowcy podziękowali opiekunowi grupy i studentom za fachowe przedstawienie i udokumentowanie swoich analiz i przemyśleń.